ben kadınım
Ben Kadınım
4 Mart 2016
sindrella-kompleksi
‘Sindir’ella Kompleksi
9 Mart 2016

Şiddete Çözüm

şiiddete çözüm

şiiddete çözüm

ŞİDDETE ÇÖZÜM: 6284 Numaralı Ailenin Korunmasına Yönelik Kanun mu?

Aile içi şiddet gören bireyler, şiddeti uygulayan kişiyi istedikleri an kanuni yollarla şikayet edebilirler ve koruma altına alınabilirler. 6284 numaralı ailenin korunmasına ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında bu konuda çeşitli tedbirler söz konusudur.

Şiddet mağduru iken hangi konuların şiddet kapsamına girdiğini bilmemiz önemlidir. Çünkü belki bahsedeceğim konulardan bazılarının bize yönelik bir şiddet olduğunun dahi farkında olmayabiliriz.

Neler Şiddet Kapsamına girer?

Şiddeti (İstismar) dört kategoride tanımlayabiliriz. Fiziksel, psikolojik (sözel), cinsel ve ekonomik olarak, şiddet türleri ayrılmaktadır. Fiziksel ve cinsel şiddet bizim toplumda bahsine en çok tanık olduğumuz ve tartışmalara konu olan şiddet türleridir.

Psikolojik ve ekonomik şiddet genelde uygulandığında bunun bir şiddet olarak algılanmadığı şiddet türleridir. Sürekli olarak bağırmak, iğneleyici sözler söylemek, kendini kötü hissettiren laf ve cümlelerin kullanılması, kadının gururunu incitecek hakaretler hepsi psikolojik (sözel) şiddete giriyor. Sözel şiddet, her şeyden önce kadınların, özgüvenlerini yok etmeyi amaçlayan çok etkin bir saldırı yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Eşin geliri, gideri, maddi varlığı konusunda diğer eşi bilgilendirmemesi, ihtiyaç halinde para vermemesi, eşin maddi varlığına el koyması, istemediği yerde çalışması için zorlaması veya çalışmaya izin vermemesi ekonomik şiddetin konusuna girmektedir.

Şiddet riski altında olunan durumlarda başvurulabilecek kanallar söz konusudur. ALO 183 öncelikle Kadın ve çocuklar için bir sosyal danışma hattıdır.  İstismara uğrayan veya uğrama riski taşıyan kadın ve çocuklara yönelik psikolojik

, hukuki ve ekonomik alanda danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmaktadır. Diğer başvuru kanalları, Polis ve Jandarma Merkezi, Baro, Belediye, Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadın Kuruluşları, İl Sosyal Hizmet Müdürlükleri olarak sıralanabilir.

Örneğin Polis Merkezine başvuru yapıldığında; şiddet gören kişi dinlenir ve şikayeti hakkında tutanak düzenlenir. Durumla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgilendirme yapılır ve onun talimatları alınır. Fiziksel şiddet durumunda sağlık ocağına yönlendirme yapılarak sağlık raporu alınması sağlanır. Ücretsiz avukat temin edilmesi için işlem yapılır. İfadenin bir kopyası şikayette bulunan kişiye verilir. Barınma ihtiyacı söz konusu ise sosyal hizmetler müdürlüğüne yönlendirme yapılır. Şiddetin ispatlanması gibi bir zorunluluk yoktur. O nedenle istenildiği an şiddete maruz kalındığına dair şikayette bulunabilir.

Devamında Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusunda bulunduğunda ise, 6284 numaralı ailenin korunmasına yönelik kanun kapsamında tedbirler alınmaktadır. Şiddet uygulayan kişi evinden altı aya kadar uzaklaştırılması kararı alınabilir. Hatta şiddet gören kişinin veya diğer aile bireylerinin ev ve iş ziyaretleri engellenebilir. Evden uzaklaştırma tedbiri, uzaklaştırılan kişinin kira vd. harcamalarını aksatması yönünde bir durum yaşanmaması için ödemeleri zorunlu tutabilir. Hatta şiddet gören kişinin uzaklaştırma sürecinde zaruri durumlar için nafaka alması sağlanabilir. Ek tedbir olarak silah taşıyan kişinin silahına el koyma vb. tedbirler alınabilir.

2012 yılında yürürlüğe giren, 6284 numaralı yasada, öngörülen bazı tedbirlerin halen pratikte uygulanmadığı veya toplumsal bilinçlendirme açısından yeterli etkiyi sağlayamadığı görülmektedir.

1998 yılında kabul edilen ‘Ailenin korunmasına dair kanun’ da ki koruma hükümleri de pratikte uygulanamamıştır. Burada asıl sorunun topluma tam bilinçlendirme için, kanun hükümleri yanında kadın haklarına yönelik SPTK’ ların da desteğini alınması esastır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir